Investicija u poširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice tvrtke LOA d.o.o. E-Impuls KK.03.2.1.06.

Svrha ovog projekta su početna ulaganja u proširenje kapaciteta proizvodnih usluga  poslovne jedinice mikro poduzetnika društva LOA d.o.o. za potrebe jačanja konkurentnosti u  proizvodnim uslugama bojanja i proizvodnje inoxa za jahte.

Naši ciljevi u segmentima (bojanja i proizvodnje inoxa) su prvenstveno pružiti kvalitetnu uslugu za naše klijente te ugovoriti i isporučiti usluge zahtjevnije razine bez operativnog ograničenja u ljudstvu, opremi i alatima.

Nabava opreme, strojeva i uređaja iz ove investije osigurali bi mogućnost zapošljavanja nova 2-3 zaposlenika za potrebe ovog projekta.

Ukupna vrijednost projekta  342.480,00 kn dio koji sufinancira EU  285.000,00 kn

Razdoblje: 7.10.2016 – 7.4.2018

Članovi  uprave, direktori, zastupaju društvo pojedinačno i samostalno

Ante Delale                  +385 91 314 3006 ; adelale@live.com

Tomislav Matjević      +385 91 527 7997 ; mtyacht@gmail.com

Igor Dokić                        +385 91 150 3538; igor.dokic@loa.hr

Kristijan Pereža              + 385 91 214 3006; kristijan.pereza@gmail.com

Projekt je sufinanciran iz Europskih Strukturnih i Invensticijskih fondova   www.strukturnifondovi.hr

Contact us

Adress:
LOA d.o.o.
Company for yacht service, sales and trade

Obala Jerka Šižgorića 1
22000 Šibenik, Croatia

Office in Marina Baotic (Nauticki Centar Trogir)
Marina Baotić
Don Petra Špike 2a
HR-21218 Seget Donji

Phone/Fax: +385 22 643 602
Mobile: +385 91 314 3006

© LOA d.o.o.